top of page

Tilgjengelig på nettet

Hjelpestønad fastpris (Mest populær)

Fastpris

  • 4 timer
  • 3 900 norske kroner
  • Videokonferanse

Tjenestebeskrivelse

Er for deg som har en større søknad som må skrives, og vil ha forutsigbarhet på hva prisen ender på. Får du innvilget sats 2 i hjelpestønad sitter du igjen med ekstra penger etter utbetaling. Fastpris betales når hjelpestønad mottas på mail fra Better AS uavhengig av innvilgelse eller ikke. PS: Ved hastesaker kommer det et hastegebyr på 25%


Avbestillingsregler

Avbestilling må skje 24 timer før telefonkonferanse skal holdes. Avbestilles timen etter dette, eller det er en "ikke møtt" vil det bli sendt en faktura på kr. 550,- NOK.


Kontaktinformasjon

48 12 95 00

cathrine@better-as.no


bottom of page