top of page

Tilgjengelig på nettet

Se over hjelpestønad

Løsningen for deg som allerede har skrevet hjelpestønaden din

  • 2 timer
  • Kr. 550,- pr. time
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

Dette er løsningen for deg som allerede har skrevet søknaden din, men som trenger tilbakemelding på om det er noe som mangler, eller noe som kan utbedres. Tid regner ut fra hver enkel søknad, men som regel så vil det ta noe mer enn en time. Dette avtales før mer tid brukes. Søknaden sendes på mail cathrine@better-as.no PS: Ved hastesaker kommer det et hastegebyr på 25%


Avbestillingsregler

Avbestilling må skje 24 timer før telefonkonferanse skal holdes. Avbestilles timen etter dette, eller det er en "ikke møtt" vil det bli sendt en faktura på kr. 550,- NOK.


Kontaktinformasjon

48 12 95 00

cathrine@better-as.no


bottom of page