top of page

Personvern

For Better AS og RegIT

Retningslinjer for behandling av personvern i RegIT/ Better AS

General Data Protection Regulation (GDPR) er en personvernforordning som ble implementert i EU-landene i mai 2018. Forordningen setter personvern høyest, og regulerer blant annet bedrifters håndtering av personopplysninger. Dette synes vi er en positiv utvikling for deg som bruker, slik at du skal få en bedre kontroll på dine personopplysninger. Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg på å
overlevere dine opplysninger til oss.

På denne siden har vi samlet en oversikt over vår behandling av personopplysninger, og
dine rettigheter i forhold til dette.

Vi forsikrer deg at vi

● kun samler inn opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med deg.
Vi spør også om lov til å sende deg informasjon om arrangementer og annet.
● ikke overleverer dine opplysninger til en tredjepart (som ikke er en
samarbeidspartner).
● lagrer opplysningene dine på en sikker måte.
● ikke uten videre gir ansatte tilgang til dine opplysninger. Det er kun de som skal
kontakte deg som kan se ulik informasjon.

Hvem behandler dine opplysninger?

RegIT/ Better AS lagrer og behandler personopplysninger på en forsvarlig måte og hele
tiden i henhold til norsk lov.

Dine personopplysninger lagres på følgende steder ved bruk av App.

– Google Play
– AppStore
– Heroku
– Domeneshop
– Mailchimp
– Cloudinery
– Firebase
– Zapier
– Google Analytics
– Stripe
– Paypal

For nettsiden:
– Hotjar
– Mailchimp
– Heroku
– Domeneshop
– Google analythics
– WordPress
– Facebook pixel

Alle programmer vi bruker har signert databehandleravtaler. Disse programmene er brukes for å gjøre din opplevelse bedre, og gir oss innsikt i dine
behov slik at vi kan møte deg på best mulig måte. Dette er informasjon som kun brukes internt. Vi selger/bytter/utleverer informasjonen aldri til utenforstående som ikke er tilknyttet Regit/ Better AS.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer alle sensitive opplysninger på en sikker og forsvarlig måte innenfor EØS-området, men de kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i henhold til norsk lov.

Må jeg oppgi noen personopplysninger?

Vi ber aldri om opplysninger som ikke er relevant for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Du velger selv om du vil dele dine opplysninger med oss, men visse opplysninger må vi ha for å kunne tilby våre tjenester til deg.

Hvilke opplysninger lagrer vi?

Regit/ Better AS lagrer opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med og/eller behandling av henvendelser fra deg. Du vil alltid kunne etterprøve hvilke opplysninger som er nødvendig for oss å lagre.

Informasjon vi lagrer om deg er:

– Navn
– epost
– kortinformasjon
– Informasjon du registrerer i RegIT
– Klikk Historikk

Dine rettigheter

Det er du som bestemmer over dine personopplysninger. Regit/ Better ASlagrer kun de opplysninger som du har oppgitt, og godkjent at vi lagrer. Opplysningene blir aldri
overlevert til utenforstående.

Kan dere slette mine opplysninger?

Du kan når som helst kontakte oss, og be om at vi sletter opplysninger vi har registrert
om deg, så sant du ikke

·​ har uoppgjort gjeld hos RegIT/ Better AS
● mistenkes for, eller har misbrukt, våre tjenester i løpet av de siste fire årene.
● hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse
med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene.

Innsyn og korrigering

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Henvend deg i så fall på e-post: personvern@better-as.no Du kan også be om at opplysningene
blir korrigert, dersom det er noe feil eller ufullstendig.

Direkte markedsføring

Det er du som bestemmer om du vil motta direkte markedsføring fra har uoppgjort gjeld hos RegIT/ Better AS. Selv om du har takket ja til å f.eks. følge vårt nyhetsbrev, kan du
når som helst melde deg av igjen via en avmeldingslenke som er med i hvert nyhetsbrev.

Hvordan kan jeg utøve mine rettigheter?

Vi har opprettet et personvernombud som du kan henvende deg til for å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg, og videre be om å bli slettet eller at vi
korrigerer opplysningene. Ta kontakt på personvern@better-as.no Du kan også klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener deg urettferdig behandlet.

Kontaktinformasjon Regit/ Better AS
Better AS
Grams Alle 12
3039 Drammen
personvern@better.no
Organisasjonsnummer: 916 119 631

bottom of page