top of page

Våre prosjekter

Velferdsteknologi (RegIT)

RegIT er en digital helsedagbok som er 100% brukerorientert. 
Den skiller seg i stor grad ut fra andre løsninger til pasienter, der lege og helsevesen lager løsninger som skal brukes av pasienten for å gjøre deres jobb enklere. 
RegIT er laget for å lage BRUKERENS hverdag enklere. 
Det vil si at den er laget for å passe inn i hvordan dagliglivet fungerer for den syke selv. 
Ha full oversikt over eget sykdomsbilde, gi legen konkret informasjon og gjør veien til diagnose kortere!

Kalender og smerte RegIT.png
bottom of page