top of page

Hvilken alder bør barnet være i for å søke hjelpestønad.

Oppdatert: 26. jun. 2021

Dette er det mange som spør om.

Det er egentlig ikke noen fasit på dette, men jeg skriver sjeldent søknader på barn under 2 år.

Det er noen få unntak, men da har barna omfattende og alvorlige sykdommer.

Hjelpestønad er en stønad som er laget for å minske gapet mellom familier med friske og familier med syke barn.

Det vil si at det hele tiden gjøres en sammenligning.

Men dessverre så er sammenligningen teoretisk.

Det ER stor forskjell mellom et friskt og fornøyd barn, og et barn som har vondt og er sykt.

Det ER forskjell på måten man observerer friske og syke barn.

Og det er stor forskjell på omsorgen man gir.

Men dessverre så skiller ikke NAV på dette.

Jeg føler meg helt forferdelig når jeg ikke kan hjelpe foreldre som nesten ikke henger sammen, men der barnet er under 1 år.

Det er klart at tiden med nytt barn er brutal, og den er helt overveldende nå man har syke unger.

Noen har barn som skriker så og si hele tiden de er våkne.

Det er klart at det er mye mer belastende enn en baby som man kan ha med på senter, som sover i vogna si og smiler og ler.

Men denne forskjellen tar altså ikke NAV høyde for, derfor er konklusjonen at barna bør være over 2 år (med visse unntak).

Trenger du hjelp til å skrive din hjelpestønad?

Book her 👇🏻👇🏻👇🏻

137 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page