Velkommen til oss!

Din hjelper ved kronisk sykdom

Better AS er ledende innen brukerinnovasjon, og jobber målrettet med å hjelpe kronisk syke mennesker til et lettere liv. 

Det vil si at vi jobber på flere arenaer. 

Vi jobber med å innføre brukerorientert velferdsteknologi som fungerer i dagliglivet. 

Samtidig jobber vi med å bistå den enkelte bruker med søknader som hjelpestønad, omsorgslønn, klage og veiledningstimer. 

Better AS er ledende innen å skrive hjelpestønad på bestilling. 

Hver søknad er personlig, og skrives ut fra den enkeltes situasjon. 

100% innvilgelsesrate! 

webmail.domeneshop.no.png